Overzicht alle enquêtes

enquête: Feyenoord City en Milieu

Deze enquête is gepubliceerd op maandag 5 november 2018.

VraagParticipatieOpenbaar
Wat is uw gevoel over de ontwikkeling van het draagvlak voor Feyenoord City onder de bevolking?216 REP ledenVoor iedereen
Stelling: Het is belangrijk dat de gemeente Rotterdam geld uittrekt om CO2-uitstoot te verminderen191 REP ledenEnkel voor REP leden *
Fijnstof verminderen door diesel autos en oudere bezine autos te weren uit de stad191 REP ledenVoor iedereen
Aanleg van zonnepanelen op daken en langs snelwegen191 REP ledenEnkel voor REP leden *
Steunt u de uitfasering van aardgas?187 REP ledenEnkel voor REP leden *
Vindt u dat de milieubelasting lagere inkomens te hard treft?187 REP ledenVoor iedereen
* = Om de resultaten van deze vraag te zien moet u zowel ingelogged zijn als aan deze enquête hebben meegedaan.