Dit is een vraag uit enquête: Koopkracht en Provinciale Staten